Samenwerking

Bij het zoeken naar de juiste oplossingen voor complexe technische problemen volstaat het niet meer om een probleem vanuit een enkel perspectief te bekijken. Om te kunnen innoveren is het essentieel dat we open samenwerken in multidisciplinaire projecten. Elke deelnemer in de samenwerking heeft zijn expertise en alleen via integratie van al deze kennis komt ontwikkeling en innovatie op gang. In de maritieme sector is bijvoorbeeld het autonoom varen momenteel een belangrijk onderwerp. Om een schip zelfstandig, zonder personeel aan boord, te laten varen is integratie van kennis nodig van scheepsbouwers, reders, verkeersleiders, varend personeel, klassebureaus en leveranciers van deelsystemen. Door open samenwerking kunnen we doorbouwen op elkaars ideeën en kunnen we tot echt vernieuwende producten komen. Het geheel is meer dan de som van de delen. Daarom is het belangrijk om een goede basis van vertrouwen en samenwerking te creëren in het uitvoeren technische innovatieprojecten.

AG Maritiem heeft ervaring met het scheppen van de juiste voorwaarden voor een open multidisciplinaire samenwerking. AG Maritiem is betrokken bij uiteenlopende innovatieprojecten in de maritieme sector, zoals het programma Integraal Samenwerken.

Het onderzoek dat AG Maritiem uitvoert geeft nog meer onderbouwde handvatten om innovatie te stimuleren.